Інновація – İNNOVİKO

Єдиним стандартом VİKO є досконалість, а для досягнення досконалості VİKO розвиває свої кадри та підтримує їхню креативність, постійний розвиток для VİKO – це стиль роботи. Для того, щоб зробити інновацію частиною корпоративної культури VİKO та внести її до ДНК VİKO, перетворити VİKO на гідного конкурента, наша компанія запроваджує системуINNOVİKO (Інноваційний менеджмент).

Візіонер VİKO використовує інновації для того, щоб досягнути своїх цілей та завдань, задовольнити очікування замовників та співробітників, а також досягнути цілей, які визначені нашою стратегією.

VİKO є лідером Туреччини у своєму секторі та конкурентоспроможною компанією на світовому ринку. VİKO займає активну позицію та створює благодатну атмосферу для креативності та інновацій, завдяки програмі системи INNOVİKO, системі є ідея Vİ, колективній роботі та системі нагорода за визнання та схвалення.

Організація новаторської діяльності потребує участі усіх співробітників, при цьому усі співробітники повинні прагнути однієї і тієї самої мети та отримувати задоволення від атмосфери, в якій вони працюють. Для того, щоб досягти цієї мети, усі лідери компанії VİKO заохочують новаторську діяльність.

Обмін інформацією у вертикальному та горизонтальному напрямках, розширення прав та можливостей компенсує негативний вплив ієрархічної будови, запровадження процесів та наше розуміння управління дають змогу подолати проблеми функціонального управління і при цьому створюють сприятливі умови для розвитку ідей, обміну досвідом, спільного навчання та розвитку рішень, спрямованих на результативність.

 

СИСТЕМА Є ІДЕЯ Vİ

Для досягнення цілей, завдань та цінностей компанії з 2000 року впроваджується система "є ідея Vİ", завдяки якій підтримується прагнення кожної окремої особи долучитися до загального розвитку, а також новаторські й креативні ідеї.

Участь у цій системі заохочується за допомогою нагород системи нагорода за визнання та схвалення.

Усі співробітники VİKO через систему "є ідея Vİ" можуть самостійно або від імені групи вносити пропозиції з приводу будь-яких процесів та будь-якої діяльності.

Після внесення пропозиції вона розглядається Радою Оцінювання Пропозицій, після чого співробітники втілюють таку пропозицію у життя.

Усі пропозиції співробітників, внесені через електронну систему "є ідея Vİ", фіксуються для того, щоб потім використовуватися під час розроблення нових ідей.

 

INNOVİKO

Внесені пропозиції оцінюються, з поміж них вибираються інноваційні, які беруться за основу для інноваційних проектів, в яких вони доробляються, після чого впроваджуються як новаторські ідеї, що забезпечується за допомогою INNOVİKO.

Система INNOVİKO розроблена на 7 кодах, що мають бути присутніми в ДНК Інновації.

 

"Кожна особа і кожна компанія можуть бути інноваційними, для цього потрібно лише щоб ДНК Компанії з'єдналося з ДНК Інновації."

Перед втіленням в життя Інноваційні ідеї доробляються командою інноваційних проектів, яка складається з персоналу, які пройшли підготовку за програмою Інноваційна сертифікація.

В інноваційних проектах застосовується штурм мозку, 5N2K, біонічна інновація, методології комбінування, зворотна інновація, технологічна трансплантація та теорія вирішення винахідницьких задач (ТРІЗ).

При застосуванні теорії вирішення винахідницьких задач (ТРІЗ) використовуються наступні методи: Ідеальність, Аналіз S-подібної кривої, Підхід 9 вікон, Функціональний аналіз, Аналіз протиріч, Матриця протиріч 39x39, 40 прийомів вирішення винахідницьких задач, Аналіз Su-F, 76 стандартів вирішення винахідницьких задач,алгоритм вирішення винахідницьких задач (АРІЗ).

Після того як інноваційні проекти відпрацьовуються повність, в компанії впроваджуються інновації.

Рада Інноваційних проектів працює над креативністю/новаторством, доданою вартістю, критеріями придатності до впровадження.

Проектні групи нагороджуються VİKO відповідно до системи нагорода за визнання та схвалення.