Європейський фонд менеджменту якості (EFQM)

Модель ділової досконалості Європейського фонду менеджменту якості (EFQM)

Модель ділової досконалості Європейського фонду менеджменту якості (EFQM) базується на дев'яти основних критеріях та невимушеності. П'ять з цих критеріїв – критерії "Можливостей", а інші чотири – критерії "Результатів". Критерії Можливостей характеризують потенційні можливості компанії. Критерії Результатів характеризують досягнуті результати компанії.Результати випливають з Можливостей. 

Модель, яка дозволяє досягти ділової досконалості на всіх рівнях, розроблена на досвіді різних підходів та може бути виражена такою фразою:

Задоволення потреб споживача та персоналу, а також вплив на суспільство досягаються за рахунок ведучої ролі керівництва організації, її політики та стратегії, управління персоналом, ресурсами та процесами.

Модель ділової досконалості Європейського фонду менеджменту якості (EFQM) представлено нижче:


Source: KalDer (Turkish Quality Association)

Шлях VİKO до ділової досконалості

Ми вийшли на шлях досконалості, щоб досягти успіхів, щоб збільшити конкурентоспроможність як нашої компанії, так і нашої держави.

На початку 2000 років модель ділової досконалості Європейського фонду менеджменту якості (EFQM)стала філософією нашої компанії.

Для того, щоб зробити культуру «Загального управління якістю» стилем життя, за допомогою анкетування було визначено наявні цінності корпоративної культури, після чого лідери компанії сформували необхідні системи, які забезпечать досягнення цінностей, що поставлені за мету. Паралельно з проведенням цієї роботи було запроваджено процеси, що регулюють підхід до управління. Щороку проводиться самооцінка, що дозволяє визначити сильні сторони та сфери, які потребують удосконалення; по сферам, які потребують удосконалення, складаються робочі плани та забезпечується постійне удосконалення процесів. Для того, щоб досягти більш дієвого взаємного впливу процесів, застосовуються на практиці досягнення технологій обробки даних та створюються бази даних, що забезпечує надійний обмін даними на високих швидкостях.

Для того, щоб проводити роботу з запровадження Загального управління якістю більш систематично та масштабно та завдяки цьому досягнути більш досконалих результатів, було підписано договір про добрі наміри з Міжнародним Рухом за Якість та Спілкою якості Туреччини (KalDer), яка є єдиною суспільною організацією, що проводить роботу щодо забезпечення розповсюдження Загального управління якістю в усій країні.

Наша компанія першою у своєму секторі не тільки постійно захищає та підвищує якість продукції, але й впроваджує Модель ділової досконалості Європейського фонду менеджменту якості (EFQM)для підвищення якості менеджменту. VİKO у 2005 році приймала участь у змаганні за національну нагороду за якість, представлену Спілкою промисловців та бізнесменів Туреччини та (Tüsiad) та Спілкою якості Туреччини (Kalder) та отримала нагороду за успіхи у представленні національної якості. Своїми досягненнями у цій області ми ділимося у галузевих виданнях, що сприяє розповсюдженню нашого підходу. Своєю роботою VİKO показує приклад іншим компаніям.

Наша компанія однаково уважно відноситься як до розвинення економіки країни, так і до людей, розвитку та навколишнього середовища. Ми вважаємо, що наша країна може бути конкурентоспроможною лише з освіченими людьми, тому ми співпрацюємо з Центрами підготовки кадрів, навчаючи студентів, з 1998 року по сьогоднішній день надаємо спонсорську допомогу початковим школам, покращуючи їх матеріально-технічну базу та рівень навчання, надаємо підтримку у впровадженні Загального управління якістю.