Наші етичні принципи

Компанія VİKO, основною цінністю якої є те, що єдиним стандартом для неї є сім'я, яка розділяє досконалість та одні й ті самі цілі, і яка у своїй повсякденній роботі постійно доводить ці цінності, так само як і її акціонери, працює усвідомлюючи свою відповідальність перед суспільством, навколишнім середовищем, своїми клієнтами, партнерами і ця відповідальність складає підґрунтя етичних принципів компанії VİKO.

Етичні принципи компанії VİKO є вирішальними принципами, що формують стратегію прийняття рішень нашими співробітниками у повсякденній діяльності та лінію їх поведінки. Основними з цих принципів є:

 • Орієнтація на споживача
 • Орієнтація на якість
 • Орієнтація на персонал
 • Порядність
 • Новаторство
 • Участь у житті суспільства
 • Орієнтація на майбутнє
 • Досконалість

Усі наші співробітники мають поводити себе у відповідності з правилами корпоративної культури нашої компанії, захищати та розвивати платоспроможність та корпоративну структуру нашої компанії.

Усі співробітники повинні дотримуватися етичних принципів.

Усі акціонери компанії повинні дотримуватися етичних принципів та всіляко підтримувати їх застосування. Основні етичні принципи VİKO перераховано нижче:

 • Конфлікт інтересів
 • Збір інформації для підвищення
 • Конкурентоспроможності
 • Комерційна таємниця
 • Інтелектуальна власність
 • Безпечність, охорона навколишнього середовища та здоров'я
 • Внутрішній контроль
 • Принципи роботи

Етичні принципи підтримуються Кадрами, Корпоративною соціальною відповідальністю, Фінансами, Системою управління, Управлінням інформацією, Політикою закупівель, Політикою маркетингу.

Роз'яснити етичні принципи всім співробітникам, забезпечити надання співробітниками необхідної уваги цим принципам, додавати зусиль для забезпечення виконання етичних принципів та бути прикладом для всіх є одними з основних обов'язків лідерів компанії VİKO.

У випадку порушення етичних принципів, розгляд скарг з цього приводу, що надходять, та надання відповідей на них покладається на Етичну раду.