Наше відношення до навколишнього середовища

VİKO забезпечує більш раціональне використання енергії та природних ресурсів, прикладає зусиль для того, щоб відходи не завдавали шкоди навколишньому середовищу та для того, щоб зберегти навколишнє середовище для майбутніх поколінь та підвищити інтерес суспільства до цієї проблеми. VİKO на всіх етапах виробництва, починаючи від розробки продукції до утилізації відходів прагне не забруднювати навколишнє середовище і пильно слідкує за всіма процесами, як то розробка продукції, інвестування у техніку, управління відходами, соціальна відповідальність, перевезення тощо.

Складові продукції VİKO повністю переробляється та не залишають відходів. Сировина, що використовується, переробляється безвідходно на 95%. З 2000 року продукція розробляється з матеріалів, які не залишають відходів.

VİKO робить інвестиції для того, щоб нести користь суспільству та випускати екологічно чисту продукцію, застосовує у виробництві проекти та нову техніку, що зводить до мінімуму відходи, які утворюються в процесі виробництва та від пакувальних матеріалів, забезпечує економне використання енергетичних ресурсів. Завдяки удосконаленню упаковок для продукції та для перевезення зменшує використання природних ресурсів та кількість відходів, що потрапляють на ринок.

Для опалення виробництва VİKO використовує паливо з низьким вмістом CO2 (природний газ). Замінюючи транспортні засоби, що використовуються в компанії, на дизельні, VİKO зменшує викиди газів, що спричиняють парниковий ефект.

Застосовуючи таку систему утилізації при якій кількість відходів зменшується ще під час виробництва, ми підтримуємо економіку та попереджаємо забруднення навколишнього середовища.

Ми запроваджуємо різноманітні тривалі проекти, такі як проекти соціальної відповідальності, які спрямовані на формування розуміння проблем навколишнього середовища, небайдужого ставлення до природи та захисту природи, аби хоч трохи долучитися до формування суспільної думки.