Відбір та Призначення

Мета VİKO у питанні кадрових ресурсів створити для всіх однакові умови на основі принципу позитивної дискримінації, не зважаючи на релігійну приналежність, мову, расу та стать, пропагувати політику "На вірну роботу вірна людина" у виборі та призначені працівників.

Перед тим, як обирати та призначити працівника ми:

  • Складаємо особисту анкету,
  • Проводимо тестування на знання іноземної мови,
  • Проводимо тестування на професійні знання,
  • Застосовуємо методики, які дозволяють з'ясувати професійну придатність

Процес вибору та призначення кадрів в VİKO